Rekenkamercommissie

De raden van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben in 2016 een gemeenschappelijke rekenkamercommissie ingesteld.

De leden van deze commissie zijn:

De leden van de rekenkamercommissie zijn te bereiken via het mailadres: rekenkamerbuch@bergen-nh.nl

Bezoek de website van de rekenkamercommissie de Buch: Rekenkamercommissie BUCH

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet. In andere bewoording: zij doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Zo kan zij bijvoorbeeld nagaan of het gemeentebestuur het geld, dat zij tot haar beschikking heeft, wel goed besteedt. Ook kan zij kijken naar de uitvoering van een gemeentelijke taak. Met de instelling van de rekenkamercommissie beoogt de gemeente de transparantie van gemeentelijk handelen te vergroten en de publieke verantwoording daarover te versterken.

Waarom is er een rekenkamercommissie?

Sinds er een nieuwe Gemeentewet bestaat, is de controlefunctie van de gemeenteraad belangrijker geworden. De rekenkamercommissie kan de gemeenteraden goed helpen in die taak door het bestuur te onderzoeken. De commissie legt haar oordelen en aanbevelingen in de vorm van rapporten voor aan de gemeenteraden. Die kunnen de college's van B en W vragen maatregelen te treffen en/of zelf besluiten nemen.

Onafhankelijk

De rekenkamercommissie is onafhankelijk. Dit betekent dat zij niet in opdracht van iemand werkt. Zij mag zelf bepalen of en wat zij gaat onderzoeken. Wel mag de gemeenteraad onderwerpen aandragen. Ook burgers mogen een verzoek neerleggen bij de commissie.

Reikwijdte

Het werkterrein van de rekenkamercommissie strekt zich uit over alle organen (gemeenteraden, college's van burgemeester en wethouders), diensten en instellingen waarvoor de gemeenten bestuurlijk verantwoordelijk is of waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeenten worden bekostigd.

Stukken gezamenlijke Rekenkamer BUCH

Archiefstukken Rekenkamer gemeente Bergen

Oprichtingsdocumenten en rapporten 2010 t/m 2013