Mw Judith de Groot

Naam: Mw Judith de Groot

Rekenkamercommissie, Rekenkamercommissie
j.de.groot-luu@kpnplanet.nl
Rekenkamercommissie Rekenkamercommissie Actief sinds 28 jan. 2016 Bekijk pagina

Algemeen

Judith de Groot (Amsterdam, 1963) studeerde geschiedenis en economie in Amsterdam en werkt al lang in de overheidsfinanciën. Zij vervulde verschillende functies op o.a het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar zij zich onder meer bezighield met het gemeentefonds.  

Later volgde zij colleges aan de London School of Economics en een deeltijd opleiding tot Certified Public Controller aan het Zijlstra Center van de VU. (afgerond in 2015)

Naast haar werk was Judith politiek actief in de Amsterdamse lokale politiek in de stadsdeel Oost en later stadsdeel Centrum. Ook zette zij zich in voor het Alternatief voor Vakbond (AVV). 

Zij werkt nu als business controller bij de gemeente Amsterdam.

In de periode 2016-2018 was zij ook lid , tevens voorzitter, van de Rekenkamercommissie BUCH.

Nevenfuncties

  • Financieel beleidsmedewerker Ministerie van Binnenlandse Zaken

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 28 jan. 2016 Rekenkamercommissie, Rekenkamercommissie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens