Mw Judith de Groot

Mw Judith de Groot

Foto van Mw Judith de Groot

Contact informatie

Logo van Rekenkamercommissie
Orgaan: Rekenkamercommissie Periode: van: 28 januari 2016 tot: Functie: Rekenkamercommissie

Judith de Groot (Amsterdam, 1963) studeerde geschiedenis en economie in Amsterdam en werkt al lang in de overheidsfinanciën. Zij vervulde verschillende functies op o.a het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar zij zich onder meer bezighield met het gemeentefonds.  

Later volgde zij colleges aan de London School of Economics en een deeltijd opleiding tot Certified Public Controller aan het Zijlstra Center van de VU. (afgerond in 2015)

Naast haar werk was Judith politiek actief in de Amsterdamse lokale politiek in de stadsdeel Oost en later stadsdeel Centrum. Ook zette zij zich in voor het Alternatief voor Vakbond (AVV). 

Zij werkt nu als business controller bij de gemeente Amsterdam.

In de periode 2016-2018 was zij ook lid , tevens voorzitter, van de Rekenkamercommissie BUCH.