Wat doet de raad

De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast (dus niet in detail) en neemt de belangrijkste beslissingen, bijvoorbeeld de vaststelling van een bestemmingsplan, het vaststellen van beleidsnota's.

De gemeenteraad kan een plan tijdens een raadsvergadering goedkeuren, verwerpen of veranderen (amenderen). Dit doet de raad door te stemmen.

Een andere taak van de gemeenteraad is het controleren of burgemeester en wethouders het vastgestelde beleid goed uitvoeren en of ze de doelstellingen halen.

Op de website raadslid.nu van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, wordt dieper ingegaan op de bevoegdheden, middelen en werkzaamheden van raadsleden.