Dhr Frank van der Knaap

Naam: Dhr Frank van der Knaap

Rekenkamercommissie, Rekenkamercommissie
f.vdknaap@worldonline.nl
Rekenkamercommissie Rekenkamercommissie Actief sinds 04 okt. 2018 Bekijk pagina

Algemeen

Frank van der Knaap (1957) heeft veel ervaring bij de lokale, regionale en landelijke overheid. Hij heeft diverse onderzoeks-, beleids- en managementfuncties vervuld op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Frank was gemeenteraadslid in Gouda van 2002 tot 2010. Hij heeft als hoofd Bestuurszaken en hoofd Bedrijfsvoering gewerkt bij het Stadsgewest Haaglanden en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Frank is politicoloog, filosoof en bestuurskundige. Momenteel is hij als PhD-kandidaat verbonden aan de Universiteit Twente, waar hij een promotieonderzoek doet naar de handelingsstrategieën van gemeenten in regionale samenwerkingsverbanden.

Nevenfuncties

  • PhD-kandidaat, Universiteit Twente

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 04 okt. 2018 Rekenkamercommissie, Rekenkamercommissie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens