Dhr Frank van der Knaap

Dhr Frank van der Knaap

Foto van Dhr Frank van der Knaap

Contact informatie

Logo van Rekenkamercommissie
Orgaan: Rekenkamercommissie Periode: van: 4 oktober 2018 tot: Functie: Rekenkamercommissie

Frank van der Knaap (1957) heeft veel ervaring bij de lokale, regionale en landelijke overheid. Hij heeft diverse onderzoeks-, beleids- en managementfuncties vervuld op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Frank was gemeenteraadslid in Gouda van 2002 tot 2010. Hij heeft als hoofd Bestuurszaken en hoofd Bedrijfsvoering gewerkt bij het Stadsgewest Haaglanden en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Frank is politicoloog, filosoof en bestuurskundige. Momenteel is hij als PhD-kandidaat verbonden aan de Universiteit Twente, waar hij een promotieonderzoek doet naar de handelingsstrategieën van gemeenten in regionale samenwerkingsverbanden.