Bestuurlijke informatie van de gemeente Bergen

Uitzending

Wij, het bestuur van de gemeente Bergen, vinden het belangrijk dat u eenvoudig toegang heeft tot informatie over besluitvorming binnen de gemeente. 

Komende weken geen openbare vergaderingen en bijeenkomsten

In navolging van het kabinetsbesluit van donderdagmiddag 12 maart zijn er tot en met 6 april geen openbare vergaderingen en bijeenkomsten. Dit om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.  Voor gemeente Bergen betekent dit dat de volgende gemeentelijke vergaderingen en bijeenkomsten in de Blinkerd niet doorgaan:

-26 maart Informatie-/Presentatieavond.

Nieuwe data volgen

Zodra bekend is wanneer de onderwerpen die in genoemde vergaderingen/bijeenkomsten op de agenda staan, worden behandeld laten we dit weten.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de griffier a.i. de heer Ad Anthonissen (06-51073692).

  • U vindt hier onder meer agenda's van vergaderingen en bijbehorende stukken, (videofragmenten van openbare raads- en commissievergaderingen, besluitenlijsten) van de gemeenteraad.
  • Daarnaast kunt u hier terecht voor verordeningen en een uitleg over wie welke taak binnen het bestuur heeft.
  • Bij de raadscommissies vindt u informatie over het spreekrecht.
  • De nieuwsbrief van het college Bergen aan de raad. Deze verschijnt twee keer per maand.
    Indien u bepaalde informatie toch niet kunt vinden, helpen wij u graag.

Daarnaast vinden wij contact en communicatie met burgers essentieel voor de uitvoering van onze taken. In de rubriek Bestuur vindt u de contactgegevens van de burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden en opgenomen, zodat u contact met ons kunt opnemen.

Afbeelding vergroten laden...
 

Vergaderingen