Bestuurlijke informatie van de gemeente Bergen

Uitzending

Wij, het bestuur van de gemeente Bergen, vinden het belangrijk dat u eenvoudig toegang heeft tot informatie over besluitvorming binnen de gemeente. 

Komende weken geen openbare vergaderingen en bijeenkomsten

In navolging van het kabinetsbesluit zijn er geen openbare vergaderingen en bijeenkomsten. Dit om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.  Meer informatie is te vinden op de website gemeente Bergen

Algemene Raadsvergadering 2 en 4 juni 2020

Op 2 en 4 juni zijn er Algemene Raads Commissievergaderingen (ARC). Deze vergaderingen vinden fysiek plaats, door de coronamaatregelen, zonder aanwezigheid van publiek en/of pers. Er kan wel fysiek worden ingesproken.

Wilt u tijdens een van deze vergaderingen inspreken, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de raadsgriffier a.i. Ad Anthonissen via telefoonnummer 06-51073692. Met hem kunt u verder afstemmen op welke wijze u fysiek kunt inspreken.

  • U vindt hier onder meer agenda's van vergaderingen en bijbehorende stukken, (videofragmenten van openbare raads- en commissievergaderingen, besluitenlijsten) van de gemeenteraad.
  • Daarnaast kunt u hier terecht voor verordeningen en een uitleg over wie welke taak binnen het bestuur heeft.
  • Bij de raadscommissies vindt u informatie over het spreekrecht.
  • De nieuwsbrief van het college Bergen aan de raad. Deze verschijnt twee keer per maand.
    Indien u bepaalde informatie toch niet kunt vinden, helpen wij u graag.

Daarnaast vinden wij contact en communicatie met burgers essentieel voor de uitvoering van onze taken. In de rubriek Bestuur vindt u de contactgegevens van de burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden en opgenomen, zodat u contact met ons kunt opnemen.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de griffier a.i. de heer Ad Anthonissen (06-51073692).

Afbeelding vergroten laden...
 

Vergaderingen