Dhr Klaas Valkering

Dhr Klaas Valkering

Foto van Dhr Klaas Valkering
E-mailadres: k.valkering@bergen-nh.nl
Logo van B&W
Orgaan: B&W Periode: van: 26 maart 2019 tot: Functie: Wethouder

Portefeuilles:

 • Wonen en RO
  - (boven) regionale afstemming
  - Bouwbegroting
  - Splitsingsbeleid/oneigenlijk gebruik/gebruiksverbreding
 • Ruimtelijke ordening
  - Planologie en structuurvisies
  - Nieuwbouw
  - Juridisch
  - Bestemmingsplannen
  - Bouwvergunningen
 • Vastgoed/grondbeleid (ontwikkeling)
 • Coördinatie omgevingswet
 • Agrarische zaken (inclusief natuur en bos)
 • Demografische ontwikkeling/krimp/jeugd (niet zijnde jeugdzorg)
 • Armoede/schulden

Projecten:

 • Jongerenraad
 • Slotkwartier
 • De 7 D’s (en niet centrum Bergen)
 • Lamoraal/Slotkwartier
 • Delversduin
 • Bergen aan Zee

Projecten volkshuisvesting/RO

 • T&O
 • Joost Ivanghlaan
 • Elkshove 3de fase
 • Land van der Molen, Egmond Binnen
 • BSV terrein

Dorpswethouder:

 • Bergen
 • Bergen aan Zee 

3de locoburgemeester