Dhr Erik Bekkering

Dhr Erik Bekkering

Foto van Dhr Erik Bekkering
E-mailadres: e.bekkering@bergen-nh.nl
Logo van B&W
Orgaan: B&W Periode: van: 27 maart 2019 tot: Functie: Wethouder

Portefeuilles:

 • Volkshuisvesting/wonen:
  o Toewijzingsbeleid
  o Regionale woonvisie
  o Huisvestingsverordening
  o Prestatieafspraken-contact wbv
  o Nieuwe woonvormen (CPO, Tiny houses, woon coöperatie)
  o Doorstroming
 • Economische zaken inclusief arbeidsmarktbeleid
 • Recreatie en toerisme
 • Strand
 • Beleid Verkeer en vervoer (inclusief Schiphol)
 • Beleid Parkeren
 • Interne dienstverlening
  o automatisering en informatisering
  o facilitaire zaken
  o inkoop en aanbesteding
  o DIV
 • Externe dienstverlening
  o publieksdiensten
  o alle vergunningen (m.u.v. bouw- en burgermeestersvergunningen)

Projecten:

 • Fietspad Eeuwigelaan
 • Voetbalfusie+ vrijkomende locaties
 • Trekker regionale verblijfsrecreatie

Dorpswethouder:

 • Egmond aan Zee
 • Egmond Binnen
 • Egmond aan den Hoef

4de locoburgemeester