Gemeenteraad (besluitvorming)

De gemeenteraad van Bergen heeft 21 leden die elke vier jaar rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente Bergen worden gekozen.

Uiteraard krijgt ons college een programma voor de komende jaren. Voor het college, raads- en commissieleden geldt een gedragscode. Meer weten hierover? Lees onze gedragscode. (pdf - 119kb)

De gemeenteraad heeft raadscommissies ingesteld om hem te adviseren. Lees de agenda als u wilt weten wanneer deze vergaderingen plaatsvinden.

 Het Bergens vergadermodel gaat uit van twee bijeenkomsten (vergaderavonden) per maand, waarvan één besluitvormende raadsvergadering eens in de vier weken.

Voorafgaand aan de besluitvormende raad vinden in beginsel een beeldvormende en opiniërende/oordeelsvormende bijeenkomst plaats. Uitgangspunt daarbij is dat een onderwerp de verschillende fasen bij voorkeur in verschillende cycli doorloopt. Oordeelsvorming en besluitvorming vindt aansluitend op een avond plaats.

De donderdag is de vaste vergaderdag voor de beeldvormende, oordeelsvormende- en besluitvormende vergaderingen.