Raadsgriffie

Vacature griffier

De gemeenteraad van Bergen (NH) zoekt een daadkrachtige en betrokken griffier die hem ondersteunt metraad en daad. Een griffier die vanuit zijn/haar verantwoordelijkheden in staat is gestalte te geven aan een professionele en effectieve griffie.

Algemene informatie

Onder leiding van de griffier ondersteunen medewerkers van de raadsgriffie de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en taken.

De griffie draagt, zowel procedureel als inhoudelijk, bij aan de voorbereidingen van raads- en commissievergaderingen. Ook beantwoordt de griffie vragen van raadsleden en zorgt de griffie voor de afhandeling van de aan de gemeenteraad gerichte brieven. De raadsgriffier is secretaris bij de raadsvergaderingen en adviseur van de agendacommissie. De raadsadviseurs zijn secretaris bij de (advies) commissievergaderingen.

De griffie van de gemeente Bergen bestaat uit de volgende personen:

  • Margriet Veeger: griffier
  • Petra Bosch: commissie griffier
  • Maritska Polonio: griffiemedewerker
  • Lisa Schouwink: griffiemedewerker

Heeft u vragen?

De griffie is te bereiken onder telefoonnummer 072 - 88 80 000 of via e-mailadres: bureaugriffier@bergen-nh.nl

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van een griffier? Kijk op de website van de vereniging van griffiers (Deze link opent in een nieuw venster)