Mevr Hetty Hafkamp

Mevr Hetty Hafkamp

Foto van Mevr Hetty Hafkamp
E-mailadres: h.hafkamp@bergen-nh.nl
Logo van B&W
Orgaan: B&W Periode: van: 3 maart 2008 tot: Functie: Burgemeester

Portefeuilles:

 • Algemene representatie
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Regionale samenwerking
 • Bestuur BUCH
 • Democratische vernieuwing
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweerzaken
 • Toezicht en Handhaving
 • Personeelszaken
 • Communicatie en participatie
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Democratische Vernieuwing
 • Demografische ontwikkeling (krimp/groei)
 • Kunst en Cultuur
 • Interne dienstverlening:
  - Automatisering en Informatisering
  - Facilitaire Zaken
  - Inkoop & Aanbesteding
  - Documentaire informatievoorziening
 • Externe dienstverlening:
  - Publieksdiensten
  - Alle Vergunningen behalve bouwvergunningen
 • Cultuurhistorie inclusief Monumenten
 • Recreatie en Toerisme 

Projecten:

 • Schiphol/overlast vliegverkeer
 • Trekker regionale verblijfsrecreatie