Dhr Jan Houtenbos

Dhr Jan Houtenbos

Foto van Dhr Jan Houtenbos
E-mailadres: j.houtenbos@bergen-nh.nl
Logo van B&W
Orgaan: B&W Periode: van: 31 mei 2018 tot: Functie: Wethouder

Portefeuilles:

 • Bestuur BUCH
 • Financien
 • Vastgoed
 • Inkoop en financien sociaal domein
 • Huisvesting onderwijs
 • Afval (beleid)
 • Verkeer en Vervoer
 • Parkeren
 • Openbare Werken
 • Sport
 • Dienenwelzijn
 • Huisvesting raad

Projecten

 • De Werf
 • Eeuwigelaan
 • De Beeck
 • Groenbeleidsplan
 • Afvalbeleidsplan
 • Verbeteren fietsvoorziening en verkeersveiligheid aan de Kogendijk
 • Fietsoversteek op de Hondsboscheweg
 • Beleidsplan oevervoorzieningen en beschoeiingen

Dorpswethouderschap:

 • Egmond aan Zee
 • Egmond Binnen
 • Egmond aan den Hoef

Locoburgemeester (wettelijke taken burgemeester):

 • 2e locoburgemeester