Dhr Jan Houtenbos

Dhr Jan Houtenbos

Foto van Dhr Jan Houtenbos
E-mailadres: j.houtenbos@bergen-nh.nl
Logo van B&W
Orgaan: B&W Periode: van: 31 mei 2018 tot: Functie: Wethouder

Portefeuilles:

 • Financiën
 • Vastgoed
 • Inkoop en financiën sociaal domein
 • Huisvesting onderwijs
 • Grondstoffen (beleid)
 • Verkeer en Vervoer
 • Parkeren
 • Openbare Werken
 • Sport
 • Dierenwelzijn
 • Huisvesting raad
 • Ruimtelijke Ordening (RO)
  - planologie en structuurvisies
  - nieuwbouw
  - juridisch
  - bestemmingsplannen
  - bouwvergunningen
 • Agrarische Zaken (inclusief Natuur)
 • Strand
 • Wijkgericht Werken

 Projecten

 • De Werf
 • Eeuwigelaan
 • De Beeck
 • Groenbeleidsplan
 • Verbeteren fietsvoorziening en verkeersveiligheid aan de Kogendijk
 • Fietsoversteek op de Hondsboscheweg
 • Beleidsplan oevervoorzieningen en beschoeiingen
 • Bergen aan Zee
 • Schoorl Centrum
 • Verkoop/herontwikkeling D'Oosterkimschool
 • Woningbouw/verkoop Heereweg 56, Schoorl (Rabobank)
 • Woningbouw Delversduin
 • Groene Hart Schoorl (Buitenduin)
 • BSV terrein
 • Oude Hof
 • Land van de Molen, Egmond-Binnen

 Dorpswethouderschap:

 • Egmond aan Zee
 • Egmond Binnen
 • Egmond aan den Hoef
 • Schoorl
 • Groet
 • Camperduin
 • Bergen
 • Bergen aan Zee 

Locoburgemeester (wettelijke taken burgemeester):

 • 2e locoburgemeester