Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Bestuurlijke informatie van de gemeente Bergen

Let op:  In verband met de brand in de Beeck worden de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies van Bergen voorlopig gehouden in de Blinkerd te Schoorl.

Eventuele bezoekers wijzen wij erop dat op last van de brandweer een beperkt aantal personen aanwezig kan zijn in de zaal. Daarnaast vragen wij bezoekers rekening te houden met de beperkte parkeergelegenheid in de omgeving.

Geen live uitzendingen
Helaas is het niet mogelijk om de vergaderingen live uit te zenden. Wel worden er audio-opnames gemaakt. Deze zijn enkele dagen na de vergadering beschikbaar via het Raadsinformatiesysteem (RIS) van de gemeente op www.raadbergen-nh.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij, het bestuur van de gemeente Bergen, vinden het belangrijk dat u eenvoudig toegang heeft tot informatie over besluitvorming binnen de gemeente. 

U vindt hier onder meer agenda's van vergaderingen en bijbehorende stukken, videofragmenten van openbare raads- en commissievergaderingen, besluitenlijsten en ingekomen stukken van de gemeenteraad. Daarnaast kunt u hier terecht voor verordeningen en een uitleg over wie welke taak binnen het bestuur heeft.
Bij de raadscommissies kunt u gebruik maken van uw spreekrecht.
Indien u bepaalde informatie toch niet kunt vinden, helpen wij u graag.

Daarnaast vinden wij contact en communicatie met burgers essentieel voor de uitvoering van onze taken. In de rubriek Bestuur vindt u de contactgegevens van de burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden en opgenomen, zodat u contact met ons kunt opnemen.