Informatie en Presentatie bijeenkomsten 17 december 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • In het formatieakkoord 2019 – 2022 is als actie punt opgenomen: ‘Verminderen van problematiek rondom armoede, door onderzoek te doen naar schulden-problematiek, ‘kinderen en armoede’ en de bereikbaarheid van financiële ondersteuning’. Het college heeft Stimulansz gevraagd een adviesplan op te stellen voor het vastgestelde schuldhulpverlenings- en armoedebeleid wat aansluit bij recente nieuwe ontwikkelingen, zoals vroegsignalering, stress sensitieve dienstverlening, technologische ontwikkelingen én past binnen een integrale dienstverlening in het sociaal domein. De resultaten van de te doorlopen effectendialoog en de kaders voor het nieuwe beleid delen we graag met de raad waarbij ook de mogelijkheid wordt gegeven input te leveren voor het vervolgproces.
  vergroten verkleinen laden...
 • De aanbeveling ‘zorg voor helder ruimtelijk beleid’ uit het advies van dhr. Schneiders is overgenomen in de focusagenda 2019-2022.

  Hier in staat onder meer geschreven: In een gepolariseerde situatie is het verwijt van willekeur snel gemaakt. Daarom is het verstandig om de kwetsbaarheid - en het daaraan verbonden gevaar van verlies van vertrouwen – zoveel mogelijk te beperken door de regels op het gebied van bouwen en wonen nog eens goed na te lopen.

  Graag lopen wij met de raad in een avond het ruimtelijk beleid door om uit te vinden waar de knelpunten zitten en waar het beleid nog helderder gemaakt kan worden. Samen met de kwartiermaker kan die opdracht dan verder worden uitgewerkt. Deze sessie is voornamelijk gericht op het ophalen van punten vanuit de raad en wordt zo interactief mogelijk ingericht.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)