vergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 31-10-2013 16:00 uur


Raadzaal
1
1
2
8
2
20
3
0
0
0
Algemene bijlage
Algemene beschouwingen begrotingsraad 31 oktober 2013 (pdf, 275,76 KB)
Amendementen en moties verzameldocument (pdf, 1,15 MB)
Concept verslag begrotingsraad van 31 oktober 2013, vast te stellen op 12 december 2013 (pdf, 120,72 KB)
Toezeggingenlijst gemeenteraad van 31 oktober 2013 (pdf, 42,33 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage