Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

vergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-11-2012 19:30 uur


Raadszaal
0
0
1
Raadsbesluit betreft beëdiging van de heer D. Haarsma, getekend (pdf, 79.1 kB)
1
Aanvullende gewijzigde uitnodiging en agenda raadsvergadering van 8 november 2012 (pdf, 46.2 kB)
0
1
Verslaglegging (notulen) raad van 4 oktober 2012 (pdf, 194.4 kB)
1
Lijst bestuurlijke toezeggingen raad bijgewerkt tot en met 23 oktober 2012 (pdf, 77.4 kB)
1
Verzamellijst ingekomen stukken raad d.d. 8 november 2012 week 40 tm week 44 (pdf, 17.3 kB)
3
Raadsvoorstel betreft benoeming burgercommissielid VVD (pdf, 84 kB)
Raadsbesluit betreft benoeming burgercommissielid VVD, getekend (pdf, 52.2 kB)
bij 2012-11-08 bevindingenadvies burgercommissielid.pdf (pdf, 5.7 kB)
1
Raadsbesluit betreft benoeming voorzitter commissie Gemeentehuis, getekend (pdf, 56.2 kB)
4
Raadsvoorstel betreft in te stemmen met het project een beeld voor Schoorl en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen (pdf, 53.1 kB)
Raadsbesluit betreft in te stemmen met het project een beeld voor Schoorl en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen, getekend (pdf, 93.7 kB)
Begrotingswijziging beeld openbare ruimte Schoorl, getekend (pdf, 87.1 kB)
Projectplan een beeld in Schoorl (pdf, 136.5 kB)
3
Gewijzigd raadsvoorstel betreft het vaststellen van de verruiming van de mogelijkheden kwijtschelding gemeentelijke belastingen (pdf, 132.1 kB)
Raadsbesluit betreft het vaststellen van de verruiming van de mogelijkheden kwijtschelding gemeentelijke belastingen: openstellen kwijtschelding ondernemers, getekend (pdf, 91.1 kB)
Raadsbesluit betreft het vaststellen van de verruiming van de mogelijkheden kwijtschelding gemeentelijke belastingen: kwijtschelding kosten kinderopvang, getekend (pdf, 108.4 kB)
2
Raadsvoorstel betreft het vaststellen van de verordening leerlingenvervoer gemeente Bergen 2012 (pdf, 58.1 kB)
Raadsbesluit betreft het vaststellen van de verordening leerlingenvervoer gemeente Bergen 2012 inclusief de toelichting, getekend (pdf, 2.5 MB)
5
Raadsvoorstel betreft het vaststellen van de wijzigingen WWB verordeningen als gevolg van het afschaffen van de huishoudinkomentoets (pdf, 59.8 kB)
Raadsbesluit betreft het vaststellen van de wijzigingen WWB verordeningen als gevolg van het afschaffen van de huishoudinkomentoets inclusief de toelichting, getekend (pdf, 653.4 kB)
Wijzigingenoverzicht bij Wijzigingsverordening op de Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Bergen augustus 2012 (pdf, 46.5 kB)
Wijzigingenoverzicht bij de Wijzigingsverordening op de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Bergen augustus 2012 (pdf, 32 kB)
Wijzigingenoverzicht bij Wijzigingsverordening op de Toeslagenverordening WWB gemeente Bergen augustus 2012 (pdf, 58.8 kB)
6
Raadsvoorstel betreft het vaststellen van de Verordening Duurzaamheidsleningen particulier en Duurzaamheidslening VVE (Verenging van Eigenaren) gemeente Bergen 2012 (pdf, 62.4 kB)
Raadsbesluit betreft het vaststellen van de Verordening Duurzaamheidsleningen particulier en Duurzaamheidslening VVE (Verenging van Eigenaren) gemeente Bergen 2012, getekend (pdf, 999.4 kB)
Duurzaam bouwen lijst Bergen-NH (pdf, 12.4 kB)
Memo van het college d.d. 30 oktober 2012 inzake vragen duurzaamheidslening (pdf, 44 kB)
Extra Raadsbesluit na amendement betreft het vaststellen van de Verordening Duurzaamheidsleningen particulier en Duurzaamheidslening VVE (Verenging van Eigenaren) gemeente Bergen 2012, getekend (pdf, 69.9 kB)
Amendement A: Fracties GroenLinks en VVD inzake Duurzaamheidsleningen particulier en Duurzaamheidslening VVE, aangenomen (pdf, 127.7 kB)
4
Raadsvoorstel betreft het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2004 in te trekken en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 vast te stellen (pdf, 57.9 kB)
Raadsbesluit betreft het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2004 in te trekken en het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 vast te stellen, getekend (pdf, 52.2 kB)
Inkoop en aanbestedingsbeleid Gemeente Bergen (pdf, 461 kB)
VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (pdf, 397.7 kB)
8
Raadsvoorstel betreft het vaststellen van de Structuurvisie kern Bergen aan Zee inclusief de Nota van beantwoording ingediende zienswijzen (pdf, 59.1 kB)
Gewijzigd raadsbesluit na amendering betreft het vaststellen van de Structuurvisie kern Bergen aan Zee inclusief de Nota van beantwoording ingediende zienswijzen, getekend (pdf, 61.1 kB)
Ontwerp Structuurvisie kern Bergen aan Zee (pdf, 12.5 MB)
Gewijzigd na amendering nota van beantwoording ingediende zienswijze structuurvisie voor kern Bergen aan Zee d.d. 8 november 2012, getekend (pdf, 1.7 MB)
Kaart hotels en pensions Bergen aan Zee (pdf, 246.3 kB)
Kaart toevoeging Huize Mare Bergen aan Zee (pdf, 57.5 kB)
Oplegnotitie structuurvisie Bergen aan Zee (pdf, 90.4 kB)
Amendement C: Fractie Gemeentebelangen BES inzake kleinschalig dag- en nachtverblijf, aangenomen (pdf, 170.4 kB)
4
Raadsvoorstel betreft het vaststellen van het ruimtelijk kader Publiek programma van Eisen MOB complex Bergen (pdf, 66.7 kB)
Gewijzigd raadsbesluit betreft het vaststellen van het ruimtelijk kader Publiek programma van Eisen MOB complex Bergen (pdf, 37.4 kB)
Publiek Programma van Eisen voor herontwikkeling van het voormalige Mobilisatiecomplex Bergen (pdf, 1018.7 kB)
Oplegnotitie Publiek programma van Eisen MOB complex Bergen (pdf, 36.9 kB)
0
0
Algemene bijlage
Conceptverslag raadsvergadering 8 november 2012, vast te stellen 13 december 2012 (pdf, 128.1 kB)
Toezeggingenlijst raadsvergadering 8 november 2012 (pdf, 62.6 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage