vergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-11-2011 16:00 uur


Raadzaal
0
1
3
4
6
7
0
17
0
0
0
Algemene bijlage
Algemene beschouwingen van de fracties bij de behandeling van de Begroting 2012 op 1 november 2011 (pdf, 4.88 KB)
Concept verslag raadsvergadering 1 november 2011, vast te stellen op 15 december 2011 (pdf, 81 Bytes)
Ingediende moties bij de behandeling van de Begroting 2012 op 1 november 2011 (pdf, 1.82 KB)
Lijst bestuurlijke toezeggingen raadsvergadering 1 november 2011 (pdf, 29 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage