vergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 02-11-2010 16:00 uur


Algemene bijlage
Aanvulling concept verslag raadsvergadering 2 november 2010, vast te stellen op 9 december 2010. (pdf, 24 Bytes)
Algemene beschouwingen fracties behandeling Begroting 2011 op 2 november 2010 (pdf, 782 Bytes)
Concept verslag raadsvergadering van 2 november 2010, vast te stellen op 9 december 2010 (pdf, 245 Bytes)
Ingediende amendementen bij de behandeling van de Begroting 2011 op 2 november 2010 (pdf, 188 Bytes)
Ingediende moties bij de behandeling van de Begroting 2011 op 2 november 2010 (pdf, 188 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage