Vergaderingen Gemeenteraad op 24 juni 2008

Hieronder staat een overzicht van vergaderingen die op deze dag zijn gepland.