vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 08-03-2011 09:30 uur


Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 76 Bytes)
Conformlijst B&W openbaar (pdf, 45 Bytes)
Memo (01-03-2011) inzake fusieplannen Stichting Welzijn Bergen -ARC 17-03-2011 (pdf, 39 Bytes)
Memo (03-03-2011) inzake Mob complex Egmond aan den Hoef -ARC 17-03-2011 (pdf, 33 Bytes)
Memo (07-03-2011) inzake rapportage horeca overlast -raad 14-04-2011 (pdf, 179 Bytes)
Memo (07-03-2011) VVV-vestiging Bergen centrum -ARC 21-04-2011 (pdf, 132 Bytes)
Memo (08-03-2011) inzake afhandeling toezegging 09/06 van 13-01-2009 consequenties bedrag BTW compensatiefonds -ARC 17-03-2011 (pdf, 26 Bytes)
Memo (08-03-2011) inzake autodaten in Bergen inclusief bijlagen -ARC 17-03-2011 (pdf, 80 Bytes)
Memo (09-03-2011) afdoening toezegging in ARC 3 mrt 2011 verhouding weerstandsvermogen, begroting en algemene reserve -raad 14-04-2011 (pdf, 28 Bytes)
Memo (10-03-2011) inzake gevolgen maartcirculaire 2011 -raad 14-04-2011 (pdf, 57 Bytes)
Memo (11-03-2011) afdoening toezegging lijst ARC 3 maart 2011 inzake investeringen maatschappelijk nut -raad 14-04-2011 (pdf, 37 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage