vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 08-02-2011 09:30 uur


Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 44 Bytes)
Conformlijst B & W Openbaar (pdf, 33 Bytes)
Memo (08-02-2011) inzake gemaakte kosten in 2010 Bergermeer Gasopslag -raad 10-03-2011 (pdf, 47 Bytes)
Memo (08-02-2011) inzake Voorkeursrecht Van Balen terrein -ARC 17-03-2011 (pdf, 30 Bytes)
Memo (08-02-2011) inzake Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) -ARC 17-03-2011 (pdf, 329 Bytes)
Voor het perceel kadastraal bekend gemeente Egmond Binnen sectie C nummer 2090 gelegen aan de Herenweg 40-42 te Egmond Binnen, locatie Appelhof -raad 10-03-2011 (pdf, 12 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage