vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 06-09-2011 09:30 uur


Commissiezaal
09:30 uur 0
Algemene bijlage
Conformlijst B & W Openbaar (pdf, 44 Bytes)
Memo (06-09-2011) inzake actualisatie Huisvestingsverordeniing regio Alkmaar -ARC 27-10-2011 (pdf, 44 Bytes)
Memo (06-09-2011) inzake gemaakte kosten Bergermeer Gasopslag stand van zaken 15 augustus 2011 -ARC 27-10-2011 (pdf, 31 Bytes)
Memo (06-09-2011) inzake PKI Overheidscertificaten -ARC 27-10-2011 (pdf, 25 Bytes)
Memo (06-09-2011) inzake reactie op ongevraagd advies Wmo adviesraad over inkomsten Wmo -ARC 27-10-2011 (pdf, 54 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage