vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 06-12-2011 09:30 uur


Commissiezaal
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 35 Bytes)
Conformlijst B & W Openbaar (pdf, 54 Bytes)
Memo (06-12-2011) inzake afhandeling toezegging uit ARC 24 november 2011 Parkeerverordening 2012 -raad 15-12-2011 (pdf, 32 Bytes)
Memo (06-12-2011) inzake Erfgoedverordening 2012 -raad 15-12-2011 (pdf, 35 Bytes)
Memo (06-12-2011) inzake subsidietegoed Oude Hof bij LNV en provincie -ARC 12-01-2012 (pdf, 37 Bytes)
Memo (06-12-2011) inzake voorlopige- of voorschotaanslag forensenbelasting -raad 15-12-2011 (pdf, 31 Bytes)
Memo (06-12-2011) inzake wijziging in bestemmingsregels Waterstaat - Waterkering in ontwerp bestemmingsplan Bergen aan Zee -raad 15-12-2011 (pdf, 47 Bytes)
Memo (07-12-2011) inzake Nota bijzondere bijstand i.v.m. wijziging beleidsregels Collectieve Zorgverzekering Minima en medische kosten -ARC 12-01-2012 (pdf, 41 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage