vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 05-04-2011 09:30 uur


Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 55 Bytes)
Conformlijst B&W Openbaar (pdf, 42 Bytes)
Memo (05-04-2011) inzake fusielocatie sportclubs v.v. Egmondia - v.v. Zeevogels en t.c. Hogedijk -ARC 21-04-2011 (pdf, 3.36 KB)
Memo (05-04-2011) inzake haalbaarheidsonderzoek mogelijke fusie omni BSV - v.v. Berdos -ARC 21-04-2011 (pdf, 297 Bytes)
Memo (05-04-2011) inzake tussenstand vier grote projecten -ARC 21-04-2011 (pdf, 45 Bytes)
Memo (05-04-2011) inzake voortgangsrapportage Nieuw Kranenburg (pdf, 63 Bytes)
Memo (07-04-2011) inzake intentieovereenkomst multifunctionele accommodatie De Marke -ARC 21-04-2011 (pdf, 22 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage