vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 04-01-2011 09:30 uur


Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 45 Bytes)
Conformlijst B & W Openbaar (pdf, 28 Bytes)
Memo (04-01-2011) inzake aanleg fietsverbinding Schoorl oost - Parallelweg N9 -ARC 10-02-2011 (pdf, 183 Bytes)
Memo (04-01-2011) inzake benoeming en ontslag leden adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit Stg. Welstandszorg NH (WZNH) -ARC 10-02-2011 (pdf, 24 Bytes)
Memo (04-01-2011) inzake gevolgen decembercirculaire 2010 -ARC 10-02-2011 (pdf, 43 Bytes)
Memo (04-01-2011) inzake toezegging inzage wijkschouwlijsten raad d.d. 2 nov 2010 -ARC 10-02-2011 (pdf, 29 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage