vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 28-06-2011 09:30 uur


Commissiezaal
09:30 uur 0
Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 43 Bytes)
Conformlijst B & W Openbaar (pdf, 34 Bytes)
Memo (01-07-2011) inzake MOB complex Egmond aan den Hoef -ARC 15-09-2011 (pdf, 31 Bytes)
Memo (28-06-2011) inzake hoger beroep inpassingsplan Gasopslag Bergermeer -ARC 08-09-2011 (pdf, 28 Bytes)
Memo (28-06-2011) inzake incidentele bebouwing in het buitengebied -ARC 08-09-2011 (pdf, 37 Bytes)
Memo (30-06-2011) en flyer inzake ampullen gevonden op het strand -ARC 08-09-2011 (pdf, 33 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage