vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 26-04-2011 09:30 uur


Commissiezaal
09:30 uur 0
Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 29 Bytes)
Conformlijst B & W openbaar (pdf, 42 Bytes)
Memo (26-04-2011) inzake Activiteitenplan 2011 Kennemer Wonen -ARC 26-05-2011 (pdf, 84 Bytes)
Memo (26-04-2011) met bijlage inzake aanpassingen dienstregeling busvervoer op zondagen -ARC 26-05-2011 (pdf, 29 Bytes)
Memo (26-04-2011) met bijlagen inzake convenanten gasopslag Bergermeer -ARC 26-05-11 (pdf, 902 Bytes)
Memo (27-04-2011) inzake exploitatie Hargervaart 2011 en de herziene begroting -raad 12-05-2011 (pdf, 324 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage