vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 25-10-2011 09:30 uur


Commissiezaal
09:30 uur 0
Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 42 Bytes)
Conformlijst B & W Openbaar (pdf, 39 Bytes)
Memo (25-10-2011) inzake beantwoording technische vragen ARC d.d. 13 oktober 2011 -ARC 24-11-2011 (pdf, 32 Bytes)
Memo (25-10-2011) inzake toelichting doorschuiven van investering in de najaarsnota 2011 en het Erratum najaarsnota 2011 blz 12-16 en 45-50 inz kredieten -ARC 24-11-2011 (pdf, 124 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage