vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 22-11-2011 09:30 uur


Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W Openbaar (pdf, 44 Bytes)
Conformlijst B&W Openbaar (pdf, 50 Bytes)
Memo (22-11-2011) inzake bestemmingslegging Parnassiapark in ontwerp Bestemmingsplan Bergen aan Zee - cie BP 22-11-2011 (pdf, 46 Bytes)
Memo (24-11-2011) inzake bestemmingsplan Herenweg 57 -raad 15-12-2011 (pdf, 27 Bytes)
Memo (24-11-2011) inzake verantwoordelijkheid indiening en benodigde onderzoeken bij bestemmingsplannen -raad 15-12-2011 (pdf, 30 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage