vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 21-06-2011 09:30 uur


Commissiezaal
09:30 uur 0
Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 40 Bytes)
Conformlijst B&W openbaar (pdf, 44 Bytes)
Memo (21-06-2011) inzake stand van zaken bouw bedrijfsverzamelgebouw te Egmond aan den Hoef -ARC 08-09-2011 (pdf, 21 Bytes)
Memo (22-06-2011) inzake voortgangsrapportage Nieuw-Kranenburg maand mei 2011 -ARC 08-09-2011 (pdf, 48 Bytes)
Memo (23-06-2011) inzake toepassing commerciele en niet-commerciele tarieven precariobelasting -ARC 08-09-2011 (pdf, 56 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage