vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 20-09-2011 09:30 uur


Commissiezaal
09:30 uur 0
Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 45 Bytes)
Conformlijst B & W Openbaar (pdf, 44 Bytes)
Memo (20-09-2011) inzake evaluatie Wmo beleid 2008-2011 -ARC 24-11-2011 (pdf, 396 Bytes)
Memo (20-09-2011) inzake ter inzage legging Regionaal Waterplan Bergen, Castricum, Heiloo -ARC 27-10-2011 (pdf, 29 Bytes)
Memo (20-09-2011) inzake voortgangsrapportage Nieuw-Kranenburg maand juni-juli-augustus 2011 -ARC 27-10-2011 (pdf, 65 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage