vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 20-12-2011 09:30 uur


Commissiezaal
0
Algemene bijlage
Bijlage (20-12-2011) besluit individuele maatschappelijke ondersteuning -gemeente Bergen 2012 -ARC 12-01-2012 (pdf, 46 Bytes)
Bijlage (20-12-2011) plan van aanpak scholenplan 2012-2022 -ARC 12-01-2012 (pdf, 67 Bytes)
Bijlagen (20-12-2011) plan van aanpak nulmeting gasopslag Bergermeer -ARC 12-01-2012 (pdf, 3.42 KB)
Conformlijst B & W Openbaar (pdf, 73 Bytes)
Memo (20-12-2011) inzake beantwoording toezegging 11/23 ARC over voetpad Catrijp en Groet -ARC 12-01-2012 (pdf, 22 Bytes)
Memo (20-12-2011) inzake besluit individuele maatschappelijke ondersteuning -gemeente Bergen 2012 -ARC 12-01-2012 (pdf, 28 Bytes)
Memo (20-12-2011) inzake duurzaamheidsbeleid Natuurlijk Duurzaam Bergen -ARC 12-01-2012 (pdf, 36 Bytes)
Memo (20-12-2011) inzake gevolgen algemene uitkering n.a.v. decembercirculaire 2011 -ARC 12-01-2012 (pdf, 60 Bytes)
Memo (20-12-2011) inzake plan van aanpak nulmeting gasopslag Bergermeer -ARC 12-01-2012 (pdf, 29 Bytes)
Memo (20-12-2011) inzake plan van aanpak scholenplan 2012-2022 -ARC 12-01-2012 (pdf, 58 Bytes)
Memo (20-12-2011) inzake Reddingsbrigaden gemeente Bergen -ARC 12-01-2012 (pdf, 64 Bytes)
Memo (20-12-2011) inzake update bestemmingsplan Boendermakerhof -BP 14-02-2012 (pdf, 32 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage