vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 19-04-2011 09:30 uur


Commissiezaal
09:30 uur 0
Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 35 Bytes)
Conformlijst B & W Openbaar (pdf, 37 Bytes)
Memo (19-04-2011) inzake gemeenschappelijke regelingen loon- en prijsindicatie 2012 en de taakstellende bezuinigingen 2012 -ARC 26-05-2011 (pdf, 30 Bytes)
Memo (19-04-2011) inzake voortgang uitwerking motie Voorziening Wmo -ARC 26-05-2011 (pdf, 26 Bytes)
Memo (21-04-2011) inzake beantwoording vragen naar aanleiding van de raadscommissie behandeling van 13 januari 2011 van het voorontwerp bestemmingsplan "Egmond aan Zee Centrum Boulevard" - cie BP 24-05-2011 (pdf, 169 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage