vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 18-01-2011 09:30 uur


Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 43 Bytes)
Conformlijst B & W Openbaar (pdf, 43 Bytes)
Memo (18-01-2011) en bijlage inzake actualisatie regionale Huisvestingsverordening -ARC 10-02-2011 (pdf, 227 Bytes)
Memo (18-01-2011) inzake taakstelling huisvesting statushouders stand van zaken januari 2011 -ARC 10-02-2011 (pdf, 41 Bytes)
Memo (18-01-2011) inzake verantwoording bestedingsreserve Toerisme (toerismefonds) -ARC 10-02-2011 (pdf, 60 Bytes)
Memo (18-01-2011) inzake voortgang van proces tot vaststellen structuurvisie winkelkern Bergen -ARC 10-02-2011 (pdf, 32 Bytes)
Memo (19-01-2011) inzake mantelzorgcompliment -Raad 10-03-2011 (pdf, 29 Bytes)
Memo (20-01-2011) inzake wintertoelage minima -Raad 10-03-2011 (pdf, 26 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage