vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 17-05-2011 09:30 uur


Commissiezaal
09:00 uur 0
Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 48 Bytes)
Conformlijst B & W Openbaar (pdf, 35 Bytes)
Memo (16-05-2011) en bijlagen inzake ontwikkelingen gasopslag Bergermeer -ARC 26-05-2011 (pdf, 1,39 KB)
Memo (17-05-2011) inzake jaarverslag klachten 2010 -ARC 26-05-2011 (pdf, 107 Bytes)
Memo (17-05-2011) inzake planning overdracht afvalbeheer -ARC 08-09-2011 (pdf, 31 Bytes)
Memo (18-05-2011) inzake communicatieplan 2011 Bergen Millennium Gemeente -ARC 08-09-2011 (pdf, 1,41 KB)
Memo (18-05-2011) inzake voortgangsrapportage Nieuw-Kranenburg -ARC 08-09-2011 (pdf, 53 Bytes)
Memo (24-05-2011) inzake tussenbericht over vaststellen structuurvisie Winkelkern Bergen -ARC 26-05-2011 (pdf, 28 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage