vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 15-11-2011 09:30 uur


Commissiezaal
09:30 uur 0
Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W Openbaar (pdf, 43 Bytes)
Conformlijst B&W openbaar (pdf, 23 Bytes)
Memo (16-11-2011) inzake principeverzoek voor het realiseren van 2 woningen - 1 woning met atelierwinkel aan de Dorpsstraat 15, Kleine Dorpsstraat 28, 28s in Bergen -cie BP 10-01-2012 (pdf, 32 Bytes)
Memo (16-11-2011) inzake voorgangsrapportage Nieuw-Kranenburg maand sept-nov 2011 -ARC 12-01-2012 (pdf, 57 Bytes)
Memo (18-11-2011) inzake raadsvraag betreffende AED Hanswijk -ARC 12-01-2012 (pdf, 25 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage