vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 15-03-2011 09:30 uur


Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 44 Bytes)
Conformlijst B&W openbaar (pdf, 53 Bytes)
Memo (15-03-2011) inzake besluit individuele maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen 2011 -ARC 21-04-2011 (pdf, 51 Bytes)
Memo (15-03-2011) inzake rapport Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen 2010 - ARC 21-04-2011 (pdf, 55 Bytes)
Memo (15-03-2011) inzake voortgangsrapportage Nieuw Kranenburg -ARC 21-04-2011 (pdf, 52 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage