vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 15-02-2011 09:30 uur


Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 45 Bytes)
Conformlijst B & W Openbaar (pdf, 31 Bytes)
Memo (17-02-2011) inzake nieuwe vervoerder leerlingenvervoer -ARC 17-03-2011 (pdf, 49 Bytes)
Voor de percelen kadastraal bekend gemeente Bergen sectie C nummers 3860, 2306, 2307, 2308, 2305 allen gelegen nabij het Plein te Bergen (plangebied Texaco) -raad 10-03-2011 (pdf, 12 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage