vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 13-12-2011 09:30 uur


Commissiezaal
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 41 Bytes)
Bijlagen (13-12-2011) overzichtskaarten mogelijk alternatieve locaties UMTS masten Egmond -ARC 12-01-2012 (pdf, 2,41 KB)
Conformlijst B & W Openbaar (pdf, 49 Bytes)
Memo (13-12-2011) inzake beantwoording toezegging rol van de raad in het project dienstverlening -raad 02-02-2012 (pdf, 30 Bytes)
Memo (13-12-2011) inzake beleidsnota handhaving kwaliteitseisen kinderopvang -ARC 12-01-2012 (pdf, 28 Bytes)
Memo (13-12-2011) inzake medewerkers met een arbeidsbeperking -raad 02-02-2012 (pdf, 26 Bytes)
Memo (13-12-2011) inzake procedurele stappen rondom de huisvesting Veiligheidsregio, GGD en Politie NHN -ARC 12-01-2012 (pdf, 995 Bytes)
Memo (13-12-2011) inzake standpuntbepaling met betrekking tot realisatie offshore windmolenpark Q4 voor de kust van Bergen -arc 12-01-2012 (pdf, 33 Bytes)
Memo (13-12-2011) inzake voortgang traject UMTS masten Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen -ARC 12-01-2012 (pdf, 44 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage