vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 12-07-2011 09:30 uur


Commissiezaal
09:30 uur 0
Algemene bijlage
Conformlijst B & W openbaar (pdf, 39 Bytes)
Memo (11-07-2011) inzake collectieve zorgverzekering voor alle minima -ARC 15-09-2011 (pdf, 677 Bytes)
Memo (12-07-2011) inzake taakstelling huisvesting statushouders incl bijlagen - ARC 15-09-2011 (pdf, 624 Bytes)
Memo (12-07-2011) inzake verantwoording besteding bestemmingsreserve Toerisme (Toerismefonds) eerste helft 2011 -ARC 15-09-2011 (pdf, 154 Bytes)
Memo (12-07-2011) inzake voortgang wandelpadennetwerk BAH -ARC 15-09-2011 (pdf, 597 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage