vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 12-04-2011 09:30 uur


Commissiezaal
09:30 uur 0
Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 39 Bytes)
Conformlijst B & W openbaar (pdf, 41 Bytes)
Memo (12-04-2011) en bijlage inzake Plan van Aanpak Duurzaamheidsbeleid 2011-2015 (pdf, 105 Bytes)
Memo (12-04-2011) en bijlagen inzake H3 inrichting Bergen Centrum (pdf, 493 Bytes)
Memo (12-04-2011) inzake stand van zaken Beleidsnotitie mantelzorgwoningen -ARC 26-05-2011 (pdf, 37 Bytes)
Memo (12-04-2011) inzake toezegging 11/11 afschrijvingstermijnen riolering (pdf, 28 Bytes)
Memo (14-04-2011) inzake percelen Heereweg 304 te Schoorl -ARC 26-05-2011 (pdf, 73 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage