vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 11-10-2011 09:30 uur


Commissiezaal
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 46 Bytes)
Conformlijst B & W Openbaar (pdf, 38 Bytes)
Memo (11-10-2011) inzake alcohol- en drugsmatiging gemeente Bergen -ARC 27-10-2011 (pdf, 117 Bytes)
Memo (11-10-2011) inzake geschatte kosten procedure gasopslag Bergermeer -ARC 27-10-2011 (pdf, 63 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage