vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 10-05-2011 09:30 uur


Commissiezaal
09:30 uur 0
Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 26 Bytes)
Conformlijst B & W Openbaar (pdf, 39 Bytes)
Memo (09-05-2011) inzake Wet openbaarheid bestuur (invullocaties Westdorp) -ARC 26-05-2011 (pdf, 1.02 KB)
Memo (10-05-2011) inzake visie dienstverlening inclusief bijlagen -ARC 26-05-2011 (pdf, 55 Bytes)
Memo aan presidium inzake Nota Kaderstelling. (pdf, 36 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage