vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 01-11-2011 09:30 uur


Commissiezaal
09:30 uur 0
Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 74 Bytes)
Memo (01-11-2011) inzake actueel meerjarenoverzicht begrotingssaldo (reeds besproken op 1 november 2011) -ARC 24-11-2011 (pdf, 51 Bytes)
Memo (01-11-2011) inzake evaluatie prestatieafspraken 2008-2010 gemeente Bergen en Kennemer Wonen -ARC 24-11-2011 (pdf, 134 Bytes)
Memo (01-11-2011) inzake uitstel aanbieden bibliotheekvisie -ARC 24-11-2011 (pdf, 27 Bytes)
Memo (01-11-2011) n.a.v. vragen in openbare ARC van 27 oktober 2011 inzake project Mooi Bergen Winkelkern - raad 10-11-2011 (pdf, 159 Bytes)
Memo (03-11-2011) inzake Boulevard 72 -cie BP 22-11-2011 (pdf, 39 Bytes)
Memo (31-10-2011) inzake stand van zaken regionale samenwerking Sociale Zaken regio Noord Kennemerland -ARC 24-11-2011 (pdf, 560 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage