vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 01-02-2011 09:30 uur


Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 47 Bytes)
Conformlijst B & W Openbaar (pdf, 37 Bytes)
Memo (01-02-2011) inzake Economisch Overlegorgaan Bergen -ARC 17-03-2011 (pdf, 27 Bytes)
Memo (1 februari 2011) inzake informatie over ontwikkeling Algemene Uitkering irt de bezuinigingsvoorstellen - ARC 10-02-2011 (pdf, 17 Bytes)
Plan van aanpak Landschapsontwikkelingsplan gemeente Bergen -Raad 10-03-2011 (pdf, 266 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage