vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 07-07-2009 09:30 uur


Commissiezaal
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 32 Bytes)
Conformlijst B&W openbaar (pdf, 40 Bytes)
persbericht 6 juli: Uitstel Rijksinpassingsplan (pdf, 27 Bytes)
Persbericht 9 juli: vruchtbaar gesprek minister (pdf, 25 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage