vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 31-03-2009 09:30 uur


Commissiezaal
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst B&W openbaar (pdf, 39 Bytes)
Conformlijst B & W Openbaar (pdf, 22 Bytes)
Persbericht 2 april 2009 zienswijzen MER Gasopslag Bergermeer (pdf, 25 Bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage