vergaderingVergadering van College van B&W
Datum: 17-02-2009 09:30 uur


Commissiezaal
0
Algemene bijlage
Conformlijst B&W 17 februri 2009 (pdf, 29 Bytes)
Definitief antwoordbrief aan TAQA aanvaarden MER Bergermeer Gasopslag na aanvullingen (pdf, 182 Bytes)
definitief brief aan de commissie MER; zienswijzen en adviezen met betrekking tot het MER Gasopslag Bergermeer en de bijbehorende vergunningaanvragen (pdf, 328 Bytes)
Zienswijzen en adviezen inzake: Milieueffectrapport Gasopslag Bergermeer (TAQA) (pdf, 6,35 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage