vergaderingVergadering van Algemene Raadscommissie
Datum: 06-01-2011 19:31 uur


Algemene bijlage
Concept verslag algemene raadscommissie van 6 januari 2011, vaststelling 10 februari 2011 (pdf, 162 bytes)
Inspreektekst Gasalarm2 2011-01-06 inzake schade convenanten met Taqa (pdf, 42 bytes)
Toezeggingenlijst algemene raadscommissie van 6 januari 2011 (pdf, 50 bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage