Algemene raadscommissie

Onze gemeenteraad heeft een algemene raadscommissie. Die commissie bestaat uit leden die verbonden zijn aan een politieke partij uit onze gemeente raad.

De commissievergaderingen zijn de 'voorbodes'van de gemeenteraad. Onderwerpen die later in de raad aan de orde komen worden er eerst besproken. Dat kan gaan over de brandweer tot wijkgericht werken en over onderwerpen inzage beheer openbare tuimte tot voorzieningen en samenleving. Er zijn om de vijf weken openbare vergaderingen.

Zie voor de datums onder "vergaderingen"

Spreekrecht

U kunt gebruik maken van uw spreekrecht bij de raadscommissie. Daarin kunt u aan de commissie vertellen wat uw mening is over een niet op de agenda voorkomend onderwerp of over een agendapunt. Klik hier voor de spelregels of hier om u direct aan te melden.

Wat en hoe?

Voor het college, raads- en commissieleden geldt een gedragscode. Meer weten hierover? Klik dan hier (pdf-119kb)