Informatie- Presentatiebijeenkomsten

Naast de raadscommissies organiseert de gemeente Bergen ook maandelijkse bijeenkomsten waarbij zaken aan de raadsleden gepresenteerd worden. Doel van de presentatie is informatie geven over allerlei onderwerpen en na een presentatie te discussiëren over de onderwerpen.  

Onderwerpen uitdiepen

Besluiten worden niet genomen, maar onderwerpen worden  uitgediept. Meestal duurt een presentatie één tot anderhalf uur. Raadsleden en het college dragen vaak onderwerpen aan. Ook inwoners, verenigingen, ondernemers en instellingen kunnen dat doen. De onderwerpen moeten wel op een goede manier gepresenteerd worden met de nodige achtergrondinformatie. 

Aanwezigen

Naast raadsleden, collegeleden kunnen ook deskundigen en betrokkenen uitgenodigd worden.

Vast onderdeel: Het Raadsgesprek

Het Raadsgesprek is een vast onderdeel van de Informatie/presentatiebijeenkomst. Het is een platform waar inwoners, buurten, (wijk)verenigingen en ondernemers terecht kunnen met een vraag of een idee.